Iaith: English | Cymru

Eisiau cyfeiriadur o’r holl fentrau cymdeithasol yn eich ardal? – Cliciwch yma.

Beth yw Dydd Sadwrn Cymdeithasol?

Mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol yn ymgyrch ledled y DU sy’n dathlu busnesau sydd wedi ailfuddsoddi eu helw er lles pobl neu’r amgylchedd

Gallwch Gwyliwch ein fideo byr yma

Beth yw mentrau cymdeithasol? 

Mae mentrau cymdeithasol yn fusnesau ond yr hyn y maen nhw’n ei wneud efo’u helw sy’n eu gwneud yn wahanol. Mae’r arian y maen nhw’n ei wneud yn cael ei ailfuddsoddi neu’i roi i gefnogi materion cymdeithasol ac amgylcheddol o bwys, o greu cyfleoedd swyddi at leihau tlodi.

Yn gweithredu mewn casgliad o ddiwydiannau a sectorau ynghyd â gwerthu amrediad eang o nwyddau a gwasanaethau, mae 1,600 o fentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Pwy sy’n trefnu’r Dydd Sadwrn Cymdeithasol?

Dechreuodd Dydd Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru yn 2013, ac ers hynny mae wedi dod yn ymgyrch drwy’r DU gyfan.

Mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol yng Nghymru yn cael ei redeg gan Busnes Cymdeithasol Cymru, sy’n cael ei gyflawni gan Canolfan Cydweithredol Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Dydd Sadwrn Cymdeithasol y llynedd

O farchnadoedd untro a dangos ffilmiau at giniawa a digwyddiadau meic agored, cynhaliwyd mwy na 80 o ddigwyddiadau drwy’r DU yn 2017.

Daeth Dydd Sadwrn Cymdeithasol yn boblogaidd ar y cyfryngau cymdeithasol a derbyniodd gynulleidfa o fwy na 10 miliwn ar Trydar!

DYDD SADWRN CYMDEITHASOL I FENTRAU CYMDEITHASOL...

I fentrau cymdeithasol, mae Dydd Sadwrn Cymdeithasol yn gyfle i fod yn rhan o ymgyrch genedlaethol a thynnu sylw at y gwaith gwych yr ydych chi’n ei wneud drwy ymuno â’r sgwrs ar y cyfryngau cymdeithasol, cynnig disgowntiau i’ch cwsmeriaid neu gynnal digwyddiad mawr. Er mwyn cael mwy o syniadau, llawrlwythwch ein Pecyn Ymgyrchu.

Pecyn yr Ymgyrch

DYDD SADWRN CYMDEITHASOL I DDEFNYDDWYR

Ond nid ar gyfer mentrau cymdeithasol yn unig y mae hyn – gall bawb gymryd rhan a dangos eu cefnogaeth. Gall ddefnyddwyr brynu oddi wrth eu menter gymdeithasol leol. Gall busnesau wella eu cadwyn gyflenwi yn ogystal â phrynu’n gymdeithasol a gall awdurdodau lleol gefnogi mentrau yn eu bwrdeistref nhw.

Busnesau cymdeithasol yn agos i mi